What We Do

 • Infoline – provide information on services available in the community
 • Assistance in finding rehabilitation facilities in Canada and in the country of origin
 • Seminars on topics of social concern in the community
 • Support groups
 • Assistance with intervention for families experiencing substance abuse

Nasze Działania

 • Infolinia – informacja o serwisach socjalnych
 • Pośrednictwo w znalezieniu ośrodka terapeutycznego w Kanadzie i w kraju pochodzenia
 • Periodyczne seminaria informacyjne
 • Grupy abstynenckie
 • Pomoc w ustaleniu strategii działania w przypadku uzależnienia w rodzinie
 • Pomoc osobom w stanie zagrożenia socjalno-mentalnego