Our Mission

Our Mission is to support socially and economically excluded East and Central European migrants with integration into Canadian society.

Misją Barki CA jest niesienie pomocy grupom najbardziej potrzebującym a koncentrujemy sie na tych, którzy przybyli do Kanady z Europy Środkowej i Wschodniej w poszukiwaniu lepszego bytu, a z różnych względów zostali zepchnięci na margines życia społecznego.