Spotkanie przedstawicieli Fundacji Barka z Konsulem Generalnym RP Panem Krzysztofem Czapla

W dniu 14 kwietnia 2014 roku w Polskim Konsulacie, odbyło się spotkanie  przedstawicieli Fundacji Barka Kanada z Panem Krzysztofem Czapla. Ze strony Barka.ca uczestniczyli: Kasia Major, Marta Daszuta, Blażej Babiarz oraz Marylka I Włodek Płacewicz.  Omawiane były sprawy potęgujących się problemów migrantów z Europy Środkowej I Wschodniej w Kanadzie jak również sposobów ich rozwiązywania.  Przedstawione zostały programy proponowane przez Barkę I wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do zasadności I konieczności dalszego rozwoju tej organizacji.

This slideshow requires JavaScript.