List do Kongresu Polonii Kanadyjskiej

W imieniu Zarządu Barki Ca prosimy o zapoznanie się naszą organizacją.  Barka CA została zarejestrowana jako “Barka Canada Social Integration Society” w dniu 20 Marca 2013.

Misją Barki Ca jest niesienie pomocy grupom najbardziej potrzebującym, (koncentrujemy się na tych, którzy przybyli do Kanady z Europy Środkowej I Wschodniej w poszukiwaniu lepszego bytu, a z różnych powodów zostali zepchnięci na margines życia społecznego). Naszą misję kontynuujemy według filozofii  działania i standardów pracy Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka z siedziba w Poznaniu, która to kontynuuje nurt polskiego pozytywizmu pod hasłami  „pracy od podstaw” i „pracy organicznej”

Pozytywiści widzieli konieczność pracy opiekuńczo-wychowawczej na rzecz najbardziej upośledzonych warstw społecznych I działali w przekonaniu, że społeczeństwo jak żywy organizm, może funkcjonować prawidłowo tylko gdy  jego poszczególne organy są zdrowe i silne. Warstwy wykształcone – nauczyciele, lekarze, literaci i społecznicy organizowali różne akcje, aby wydobyć polską wieś z zacofania, podnieść jej stan zdrowotny, a w obliczu masowej migracji ludności wiejskiej do miast (w poszukiwaniu pracy w fabrykach) uświadamiali konieczność I ważność tworzenia godnych warunków pracy I bytu.  Pozytywiści  działali kierując sie dalekowzroczna wizją ważność I roli tych właśnie ludzi w budowaniu przyszłej Polski.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” w Poznaniu (www.barka.org.pl) powstała 25 lat temu w okresie przemian polityczno-ekonomicznych. Jej założyciele Barbara i jej mąż Tomasz Sadowski widzieli  ogromna potrzebę podania ręki ludziom nagle pozbawionym pracy i dachu nad głową.  Czerpali wzorce z wielkopolskich społeczników jak Hipolit Cegielski  Augustyn Szamarzewski, Piotr Wawrzyniak, Maksymilian Jackowski oraz Cyryl Ratajski, oraz z osiągnięć aktywistów okresu Pozytywizmu.  Barbara i Tomasz Sadowscy stworzyli nowy, alternatywny do państwowego system pomocy społecznej, umożliwiając wielu zaniedbanym grupom społecznym odbudować swoja godność i odnaleźć się w nowej – kapitalistycznej rzeczywistości.  Swój sukces i sukces tysięcy Polaków, jak sami powiadają oddają Panu Bogu, jako że w swoich zamierzeniach stosują prawa tzw “Bożej Ekonomii” czyli potrzebne działania w danym środowisku na tu I teraz, uruchamiające potencjał w ludziach, tak aby byli samowystarczalni.

Na dzień dzisiejszy poznańska Barka działa w całym kraju w postaci samodzielnych przedsiębiorstw społecznych, ma swoje przedstawicielstwa w Anglii, Irlandii, Holandii, Niemczech służąc pomocą emigrantom z Europy Wschodniej i Środkowej.  Dzięki działaniom Barki z samego tylko Londynu wróciło do krajów swojego pochodzenia ponad 3000 tys. uzależnionych czy bezdomnych osób, w tym zdecydowaną większość stanowili Polacy.

Idee Barkowe przeniosły się również na Afrykański grunt I we współpracy z INISE (International Network for Innovative Social Entrepreneurship) odchodzi sie od systemu tzw “rozdawnictwa”  wprowadzając innowacyjne, barkowe działania.

Obecny Polski Rząd jest zainteresowany metodami pracy Barki obserwując skuteczność I właściwość Barkowych inicjatyw.  Cyt. “W dniu 10 lutego 2014 roku Fundacje Pomocy Wzajemnej Barka odwiedziła sekretarz stanu w Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu ds. równego traktowania Pani Agnieszka  Kozłowskia-Rajewicz. Podczas wizyty odbyło się spotkanie z kadrą reprezentująca różne instytucje i działania Barki, które mają swoją siedzibę w nowo oddanych do użytkowania budynkach Wielkopolskiego Centrum Gospodarki Solidarnej”

W ciągu 25-cio letniego pobytu w Kanadzie nasza rodzina przechodziła wiele etapów adaptacyjnych w nowej ojczyźnie.  Nieznajomość języka, tutejszej mentalności, kultury I obyczajów sprawiła, że przeżyliśmy tu wiele osobistych I rodzinnych dramatów. Dla przykładu nasza najstarsza córka, porzuciła średnia szkołę, wplątała się w narkotyki I konflikt z prawem, a dziś jako Psycholog jest dyrektorem Agencji opiekującej sie trudną młodzieżą – taką sama, jak kiedyś była I ona.  Na dzień dzisiejszy osiągnęliśmy wiele sukcesów osobistych I rodzinnych, pokonując po drodze wiele mentalnych I kulturowych barier.

Wiemy, że wśród nas jest wielu , którzy borykają się z poważnymi problemami uzależnień (alkoholizm, narkomania, hazard etc) efektując tym swoje rodziny, bliskich jak również całą tu Polonie.  Kiedyś ci sami ludzie mięli jakieś tam osiągnięcia w Polsce, zostali zakwalifikowani przez biura emigracyjne na wjazd do Kanady I przywieźli swoje marzenia, wizje I plany.  Kanada, pomimo, że jest to aż tak bogaty kraj z rozwiniętym systemem socjalnym, to dalej jest to kraj, w którym wielu z naszych rodaków po prostu nie daje sobie rady I proste dla innych sprawy, staja się  bariera nie do przekroczenia.  Właściwa pomoc może przywrócić im ich godność i napełnić wiarą w swoje utracone możliwości.

Przez kilka lat pomagaliśmy ludziom z uzależnieniami prowadząc Klub Abstynenta “Nadzieja” w Surrey Mental Health and Addiction Office, propagując życie w trzeźwości.  Wielu z naszych “podopiecznych” pozostaje do dziś w trzeźwości i odnaleźli swa życiowa drogę, nie zatracając do końca swojej godności. Dla wielu nie ma już ratunku, bo odeszli na zawsze.   Pomagaliśmy seniorom, którzy nie znali języka rozwiązywać szereg socjalno-bytowych problemów I udzielaliśmy rad, kierując do właściwych instytucji.  Doświadczenie kanadyjskie zdobywaliśmy pracując w różnych instytucjach I organizacjach opiekujących się ludźmi chorymi, bezdomnymi I z uzależnieniami.

Pomimo ogromnych nakładów finansowych, Kanadyjski system pomocy społecznej jest w stanie impasu którego wszyscy jesteśmy na co dzień, naocznymi świadkami.

Zainspirowani praca Barki skontaktowaliśmy się z nimi wiosna 2012 roku I postanowiliśmy od nich uczyć się jak powinna wyglądać pomoc socjalna.  W trakcie wizyt studyjnych I szkoleń w 2012 oraz 2013 tak w Barkowych ośrodkach w Polsce jak w Anglii, Irlandii I Holandii  zapoznaliśmy się ze sposobami I metodami ich pracy.

W październiku 2013 r nawiązaliśmy kontakt z City of Surrey I jesteśmy włączeni w Poverty Reduction Program, uczestnicząc w pracach tego programu.

Jesteśmy w trakcie przygotowań I będziemy  oferować pełna informacje na stronie internetowej w języku polskim, dotyczącą istniejących ośrodków leczenia,  anonimową pomoc telefoniczną (crisis line) I emailową, pośrednictwo w znalezieniu odpowiedniego ośrodka rehabilitacyjnego w Polsce dla tych, którzy nie znają wystarczająco języka, aby móc korzystać z leczenia w kanadyjskich ośrodkach.  Jesteśmy w trakcie odnawiania działalności Klubu Abstynenta przy Surrey Mental Health Addiction Office .

Postanowiliśmy zwrócić się do Kongresu Polonii Kanadyjskiej, jako do najbardziej renomowanej organizacji reprezentującej nasze tu interesy o zainteresowanie się Idea Barki. Zafascynowani efektywnością pracy Barki w Polsce I w innych krajach, te sama idee chcielibyśmy przenieść do Kanady wierząc, że wszystkim nam zależy aby wizerunek naszego tu społeczeństwa był jak najlepszy.

Z Poszanowaniem
Barkowicze: Marylka I Włodek Płacewicz

.