Chcesz dołączyć do Barkowej załogi ?

W Kanadzie, podobnie, jak w większości rozwiniętych współczesnych państw, są wśród nas ludzie, których nie dostrzegamy lub wręcz z zakłopotaniem omijamy. To osoby, które skutkiem  najróżniejszych przyczyn znalazły się poza nawiasem tzw. normalnego społeczeństwa. Żyją na marginesie normalnego życia – przyczyny mogą być bardzo różne i różne tego objawy (depresje, nałogi,  fizyczne i psychiczne). Nie chodzi jednak o to, jakie przyczyny i objawy ale o to, jak możemy im pomóc w powrocie do normalnego życia. Są takie osoby również wśród – w społeczeństwie polonijnym.

Szereg lat temu założono w Polsce Fundację Pomocy Wzajemnej „BARKA”, której celem jest właśnie  niesienie pomocy osobom niechcianym i zapomnianym przez resztę społeczeństwa. Ta misja Barki zaowocowała utworzeniem, alternatywnego i niezależnego systemu socjalnego, który skupia ludzi z grup zaniedbanych społecznie umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości ekonomicznej. W afiliacji z tą krajową Fundacją, która odniosła znaczne sukcesy też w innych krajach z dużymi polskimi grupami migrantow (Anglia, Holandia, Irlandia) założyliśmy oddział BARKI w Kolumbii Brytyjskiej – Barka Canada Social Integration Society.

Misją Barki Canada jest niesienie pomocy grupom najbardziej potrzebującym a koncentrujemy się na tych, którzy przyjechali do Kanady z Europy Środkowej i Wschodniej w poszukiwaniu lepszego bytu i z różnych względów zostali zepchnięci na margines życia społecznego.

Barka Canada została założona przez grupę ludzi dla których los drugiego człowieka jest bardzo ważny.  Wspólnymi siłami, w oparciu o wzory krajowej Fundacji Barki możemy pomóc tym, którzy zagubili się w nie zawsze łatwej emigracyjnej rzeczywistości.

 Jeżeli chciałbyś dołączyć do Barkowej załogi napisz do nas.
info@barka.ca  Każde serce i każde ręce mogą się bardzo przydać.