First men’s support group meeting

The first men’s support group set up by Barka Canada was held on January 22, 2016 at 6:30 pm at the Surrey Central Library (next to Surrey City Hall). Wally Placewicz facilitated the group and Maria Placewicz and Kasia Major were on hand to provide information about Barka.

This group will be meeting every Friday at 6:30 at the Surrey Central Library. If there are to be changes to the schedule the participants will be notified. Please e-mail or phone us at the number on our website for more information about the group.

Życzenia Świąteczne/Christmas Greetings

Christmas-Scene-christmas-9272952-1024-768

Barka Kanada życzy wszystkim naszym zwolennikom, przyjaciołom, odwiedzającym naszą stronę internetową i całej Polonii w Kanadzie i na całym świecie, spokoju i radości, które Święta Bożego Narodzenia przynoszą oraz spełnienia wszystkich planów i życzeń na Nowy Rok.

Barka Canada would like to wish all our supporters, friends, visitors to our website and all the Polish community living in Canada and around the world all the peace and joy this Christmas can bring and fulfillment of all your plans and wishes for the New Year.

Nagroda EKESU dla Fundacji Barka

W czwartek 10 grudnia, w Brukseli, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wręczył swoje nagrody dla społeczeństw obywatelskiego. Fundacji Barka przyznano 2. nagrodę za „zintegrowany system wsparcia kształcenia i przedsiębiorczości społecznej”.

Jak oświadczył przewodniczący EKES-u, Georges Dassis: „Godne życie jest podstawowym prawem człowieka, a ubóstwo podważa wszystkie aspekty dobrostanu społecznego, w tym kształcenie, długoterminową kondycję zdrowotną i więzi rodzinne. Niweczy ponadto przyszły potencjał jednostek i całej społeczności. Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w całej Unii Europejskiej zwalczają ubóstwo w tym trudnym finansowo okresie. Przyznając tegoroczną Nagrodę dla Społeczeństwa Obywatelskiego, EKES wyraża uznanie dla wybitnych inicjatyw, które ułatwiają walkę z ubóstwem w Europie” .

Z ponad stu szeroko zakrojonych, wysokiej klasy projektów wybrano pięć inicjatyw.
Barkę nagrodzono za Centrum Integracji Społecznej, które będąc inicjatywą Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka realizuje działania w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, byłych więźniów, uchodźców i osób uzależnionych. Centrum organizuje ponadto warsztaty umożliwiające przekwalifikowanie zawodowe, zajęcia edukacyjne i grupy wsparcia.

Pierwszą nagrodę, ex aequo otrzymały: Y-Foundation (Finlandia), która działa w obszarze promocji zdrowia i opieki społecznej oraz organizacja Armut und Gesundheit in Deutschland (Niemcy), która zapewnia osobom bezdomnym wszechstronną opiekę zdrowotną.

Pozostałe nagrody otrzymały: Third Age z Irlandii oraz Inicjatywa ANDES z Francji.

icon

Networking at Surrey Central Library

On October 6, 2015 Barka Canada initiated a meeting which was held at Surrey Central Library. The meeting was attended by Polish professionals who work at a variety of Social Service Agencies.

Attendees introduced themselves and their organizations. Discussions included the current immigrant situation as well as the most common issues immigrants face. Barka Canada introduced current programs and future plans and strategies. There was discussion about the potential integration of social service providers in cases of immigrants from East and Central Europe who are either not eligible for assistance or who do not have enough English language skills to benefit from already available help.

Agnieszka Kossakowska, Ivona Kado, Joanna Habdank, Maria Placewicz

Maria Placewicz, Joanna Habdank, Ivona Kado, Agnieszka Kossakowska

Great Meet-up with Polish-Americans

On September 15, 2015 Barka Canada representative Wally Placewicz had an exciting meeting with Beata DeSantis and Joanna Maruszewska, founders of the Polish School of the Desert, in Palm Desert, California. The School is for children with at least one Polish parent and the curriculum will include language instruction and cultural education.

Ms. DeSantis and Ms. Maruszewska both expressed interest in founding Barka USA organization based in Palm Springs. Further steps in this process will be announced shortly.

IMG_3577 IMG_3560 IMG_3557 IMG_3730